Probeer verder te kijken dan alleen de voorstelling , strand of zee