Legato -500

Legato : tonen van een melodie worden aan elkaar versmolten, gaan op in de ander